Trong hơn một thế kỷ, Lysol đã bảo vệ các gia đình khỏi vi trùng gây bệnh. Lysol tin rằng không có gì quan trọng hơn việc giữ cho những người thân yêu của chúng ta được an toàn và khỏe mạnh. Đối với Lysol, cũng giống như đối với cha mẹ, bảo vệ là một hành động yêu thương theo bản năng: sự kết hợp vô điều kiện giữa sức mạnh và trái tim.

Giảm giá!