Một thương hiệu có hơn 75 năm lịch sử phát triển và tin dùng.
Trong hơn 75 năm qua, Tide đã thay đổi cách giặt giũ đồng thời luôn cung cấp các loại bột giặt hiệu quả nhất. Từ việc phát minh ra loại bột giặt nặng đầu tiên cho đến việc không ngừng nỗ lực tìm kiếm các lựa chọn bền vững hơn – Tide đã không ngừng đổi mới và phát triển lấy người tiêu dùng làm trọng tâm trong mọi việc họ làm.