Thịt Bò Sấy Dẻo Stryve Beef Biltong, Hickory Seasoned (64g x 3)

210.000  168.000